Gotovac, Jakov

Pregledaj djela autora

skladatelj, dirigent (Split, 11. listopada 1895. — Zagreb, 16. listopada 1982.)

Studirao pravo, a zatim se posvetio glazbi. Kompoziciju učio u Beču. God. 1922.–1923. dirigent Filharmonijskog društva u Šibeniku, od 1923. korepetitor i dirigent te direktor (1943.) Zagrebačke opere. Istaknuo se i kao zborovođa (Mladost, Mladost–Balkan, Jug, RKUD Vladimir Nazor). Bio je redoviti član JAZU, počasni član HNK i dr.

Nagrade: Nagrada Vladimir Nazor za životno djelo (1964.); Nagrada AVNOJ–a (1972.).

DJELA. Orkestralna: Simfonijsko kolo, 1926.; Pjesma i ples sa Balkana, 1939. (u prvoj verziji, 1932., za gudački kvartet); Orači, simfonijska meditacija, 1937.; Dubravka, koncertna suita, praizv. 1939.; Guslar, simfonijski portret, 1940. (nova verzija 1942.); Dinarka, 1945.; Dalmatinsko pastirče za orkestar blokflauti, 1956.; Bunjevačka igra, 1960. — Scenska. Sedam opera: Morana, 1930.; Ero s onoga svijeta, 1935.; Kamenik, 1944.; Mila Gojsalića, 1951.; Stanac, 1958.; Dalmaro, 1958.; Petar Svačić, opera–oratorij, 1969.; Dubravka, muzika za pastirsku igru, 1928.; Đerdan, glazbeni igrokaz, 1955. — Vokalno–instrumentalna i vokalna: Djevojka i mjesec, za alt i mali orkestar, 1917.; Crna priča, balada o Petru Svačiću, za bariton i orkestar, 1918.; Dva soneta, za bas i orkestar, 1921; Ave Maria, za sopran, violinu i harfu, 1930; Pjesme čeznuća, za ženski glas i mali orkestar, 1939.; Rizvan–aga, rugalica za bariton i mali orkestar, 1939. Muški zborovi: Dva muška zbora, 1918.; Primorska suita, 1919.; Koleda (uz mali instrumentalni sastav), 1925.; Jeka s Jadrana, 1927.?; Jadranu, 1929.; Tri momačka zbora, 1932.; Pjesme vječnoga jada, 1939.; Pjesme obnove, 1945.; Mi, 1959.; Magarac, otac i sin, 1957.; Dvoje mladih, 1957. — Mješoviti zborovi: Dva scherza, 1916. (rev. 1956.); Dvije pjesme čuda i smijeha, 1924.; Barbari mi smo, 1926.; Nove brazde, 1949.; Zvonimirova lađa, 1952.; Pjesme zanosa, 1955.; Bijeli kameni grad (Oda Dubrovniku), 1963.; Kamena djeva, 1968.; Slava Lisinskome, 1969.; Petar Zoranić, 1969. Dječji zborovi: Iz čitanke kćerke Ranke, 1942. — Solo– pjesme uz klavir: Dvije anakreontske pjesme, 1918.; Moments erotiques, 1920.; Djevojačke pjesme, 1923.; Kroz varoš (5 groteska prema narodnim napjevima iz Splita), 1924.; Naišao Erbez, narodna pjesma iz Bosne, 1928.; O, zašto smo se sreli, 1930.; Daj ruku, 1930.; Selim–beg, 1939. Intima, 1945.; Dvije snahe iz ‘Gorskoga vijenca’, 1947. — Harmonizacije narodnih napjeva iz Dalmacije za muški i mješoviti zbor.

Kontakt

Tel: +385 1 4872 370
Fax: +385 1 4872 372
Berislavićeva 9, Zagreb
e-mail: info@hds.hr

Povratak na vrh