Gjevelekaj, Gjon

Pregledaj djela autora

redovan profesor na Muzičkoj Akademiji u Grasse, skladatelj specializiran u simfonijsku i filmsku glazbu, aranžer i umjetnički direktor. Rođen je u Karashingjergju – Prizren – Kosovo, 21. 02.1951.

Završava srednju Muzičku školu « Lorenc Antoni » u Prizrenu 1970 godine. Upisuje se na Muzičku Akademiju u Zagrebu, VIII odjel i stice naziv Nastavnik muzickog odgoja, 13. lipnja 1972 godine. Nastavlja studije u Sarajevu na Muzickoj Akademiji i diplomirao odjel Kompozicije u klasi profesora Mr. Josip MAGDIC. Dana  01.07. 1981 godine, dobija strucni naziv ; Akademski muzicar, kompozitor i profesor teoretskih predmeta. Na Muzickoj Akademiji u  Sarajevu dana 16.05. 1974 polaze strucni ispit za redovnog nastavnika muzickog odgoja. Postdiplomske studije zavrsava na Fakultetu za Muzicku umjetnost u Skoplju, u klasi profesora Dr. Toma PROSEV i 28.10.1986 godine dobija zvanje ; Specijalist za kompoziciju. Specijalizira dvije godine u Parizu « Ecole Normale de Musique Alfred CORTOT »u klasi profesora Jacques CASTEREDE komppozicija i analiza glazbenih dijela, filmsku glazbu kod profesora Laurent PETITGIRARD. U Parizu na konkursu za glazbena dijela dana 03.07.1987 dobija « Diplôme Superieur de Composition ». Godine 1994-1997, u Conservatoire National de Musique de Bordeaux,  specijalizira kompoziciju i analizu glazbenih dijela kod profesora Michel Fusté – LAMBEZAT i elektonsku glazbu kod profesora Christian ELOY. U Bordeaux su nastala i izvodjena vise glazbenih dijela.  Na Academie International d’été de Nice, 03.08. 1997 godine, usavrsava se kod profesora Christian MANEN kompoziciju i analizu glazbenih dijela. U martu 1998 visemjesecno usavrsavanje u Opera de Nice, «  Formation de Régie Lyrique ». Godine 2000 upisuje se na Université des Lettres et Sciences Humaines Nice Sophia Antipolis, D.E.A. Esthétique et Pratique des Arts. U novembru 2001, polozio je ispit  na Concours National d’assistant Spécialisé de Formation musicale, koja mu omugucava stalan i siguran posao na Muzickoj Akademiji.

               Nastavnička i umjetnička djelatnost ;

Tokom 1972 – 1977 godine, predaje glazbeni odgoj u skoli « V. Maslesa » u Sarajevu. On je izabran od strane prosvetnog zavoda grada Sarajevo za instruktora za usavrsavanje metodologije rada nastavnika. Godine 1977/78, predaje u Muzickoj skoli « Lorenc Antoni » klavir i harmoniju. Tokom 1978 -1990 godine radi u funkciji urednik – producent i umjetnicki direktor Simfonijskog orkestra  Radio – televizije Prishina. Period 1992-1994 godine, predaje klavir u Glazbenoj skoli “Ivan LUKACIC” u Sibeniku,  ujedno se angazuje na pripremu Medjunarodnod djecjeg festivala.

U Bordeaux godine 1996/97, radi kao profesor glazbenog odgoja gdje animira ucenike na kreacije glazbenih djela, I organizira koncerte u Francuskoj I Ceskoj sa djelima mladjih skladatelja. U junu 1999 zaposljava se u glazbenoj biblioteci ADEM 06 u Nici. Tokom 2000- 2001 godine radi kao profesor klavira i kompozicije u Nici i Monaku.

Od januara 2002 do danas radi kao redovan profesor “Formation musicale” u Conservatoire de Musique u Grasse. Jula 2003 i 2004 radi kao glazbeni reditelj na izvodjenju opere W.A. MOZART ; “Figarova zenidba” i “Carobna frula”, pod pokroviteljstvom Mr. Pierre CARDIN i Mme Eve RUGGIERI.  Clan je HDS ZAMP u Hrvatskoj, SACEM, Francuska i SHKK na Kosovo.

Izvodjenje glazbenih dijela ; « Expo rose 2017 », vokalno instrumentalna skladba Les perles de rose, dijelo naruceno od Mr. Jérôme VIAUD, gradonacelnik grada Grasse. Juna 2000 godine izvodi se Glazbena komedija « Une terre pour tous » dijelo napisano za orkestar djecji zbor vise od 200 korista i balet. Ovo dijelo je naruceno od Conseille générale de Alpes Maritimes, Adem 06, Sacem, i Inspection Académique grada Nice. Juna 2001 godine izvodi se simfonijsko dijelo « La Méditerranné », naruceno od Sacem i  grada Monaco, u cast Prince RAINIER III.

          Najznačajnije nagrade ; II nagrada strucnog zirija u Parizu, juna 1982 za skladbu « Majka palih boraca u N.O.B –u », Diplôme supérieur de composition, u Parizu juna 1997 godine za « Concert folk pour piano et orchestre ». Godine 1984, prva nagrada JRT za najbolji snimak ozbiljne glazbe za dijelo « Impressions «  za gudacki orkestar. Decembarska nagrada Kosova za najbolja umjenicka dijela godine 1987 za skladbu « Imaginations 11 ». Zlatna Arena na 35 festivalu filma u Puli 1988, za glazbu filma Isa QOSJA « Cuvari magle ». Godisnja nagrada Udruzenje skladatelja Kosovo godine 1998 za dijelo « Concert folk pour piano et orchestre ». II nagrada strucnog zirija CNR de Bordeaux, za dijelo « Impressions 112 » i elektronska glazba, « Plus jamais la guerre ».

          Ostale skladbe ; «  Missa Matris Teresia » djelo za orkestar, zbor i soliste, Kantate, Simfonije, Simfonijske poeme, Sakralna glazba, Imaginations n° 10, n° 11, n°12 , glazba za kazaliste, film, televizijske serije, elektronska glazba, vise od 30 pjesama za djecu, 50 zabavnih, 12 pjesama baziranih na tradicionalnoj glazbi, djela za zbor, solo klavir, gitaru i td. Djela su se izvodila na Kosovu, Albaniji, Hrvatskoj, Sloveniji, Srbiji, Madjarskoj, Poljskoj, Francuskoj, Spaniji, Njemackoj i Americi.

 

Kontakt

Tel: +385 1 4872 370
Fax: +385 1 4872 372
Berislavićeva 9, Zagreb
e-mail: info@hds.hr

Povratak na vrh