Burić, Marijan

Pregledaj djela autora

skladatelj

(Podšpilje, otok Vis, 20. siječnja 1913. — Zagreb, 7. listopada 1979.)

Studij kompozicije završio na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. Usavršavao se na Akademiji Chigiana u Sieni. God. 1930.–1940. zborovođa u Splitu i Zagrebu, zatim profesor u Gospiću i Splitu te nakon povratka iz zbjega u El Shattu dirigent i profesor Muzičke škole u Splitu. Od 1946. i profesor na Muzičkoj školi Vatroslav Lisinski u Zagrebu. Bavio se publicistikom i glazbenom kritikom.

Nagrade: Nagrada 4. jul (1976.).

DJELA. Orkestralna: Slike sa sela, 1936.; Suton, 1937.; Scherzo, 1938. — Komorna: 3 gudačka kvarteta. Suite za klavir: Djeca u maju, 1946. i Omladinska, 1946. (preradio 1963.). — Scenska: Seljačka buna, opera, 1941. (neizv.); baleti Kuca sat, 1946., Dvanaest braće, 1947.– Vokalna: kantate: Poput šume niknuti iz praha, 1974., Kantata iseljenika. Solo–pjesme (Galeotova pesan, Pipa, Zaspao je lipi Ivo, Povratak borca, Nonić i nona). — Masovne pjesme, zborovi. — Obradbe narodnih napjeva; glazba za djecu. Članci, eseji, studije i kritike.

Kontakt

Tel: +385 1 4872 370
Fax: +385 1 4872 372
Berislavićeva 9, Zagreb
e-mail: info@hds.hr

Povratak na vrh