Božić, Marija

Pregledaj djela autora

muzikologinja (Sarajevo, BiH, 30. studenoga 1955.)

Diplomirala je muzikologiju na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. Više je godina radila kao urednica u Muzičkom informativnom centru KDZ uređujući velik broj publikacija i kroz dva godišta mjesečnik za glazbu Od–do. U godištima 1981. i 1983. vodila je informativnu službu Muzičkog biennala Zagreb. Objavljivala je kritike i prikaze u dnevnim listovima, periodici te na radiju i televiziji. Od 1988. živi u SAD.

Kontakt

Tel: +385 1 4872 370
Fax: +385 1 4872 372
Berislavićeva 9, Zagreb
e-mail: info@hds.hr

Povratak na vrh