Bezić, Nada

Pregledaj djela autora

muzikologinja, knjižničarka (Zadar, 11. rujna 1963.)

Osnovno, srednje opće i glazbeno školovanje završila u Zagrebu. Diplomirala 1988. na Odjelu za muzikologiju i glazbenu publicistiku na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu, na istoj ustanovi 1996. magistrala (E. Sedak), a 2011. obranila doktorat iz muzikologije (V. Katalinić i Cornelia Szabó–Knotik). Studij bibliotekarstva na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirala 1992. Kao stipendistica Otvorenog društva Hrvatska stručno se usavršavala u Kongresnoj knjižnici u Washingtonu, D.C. (1998.).

Od 1988. radi u Hrvatskom glazbenom zavodu (HGZ) u Zagrebu, najprije kao poslovna tajnica, a od 1990. kao voditeljica knjižnice.

Sudjelovala na tridesetak znanstvenih skupova u Hrvatskoj i inozemstvu, te u projektima: Kulturne tradicije u srednjoj Europi: glazbeni život između centralizma i regionalne specifičnosti naprimjeru uloge društava (međunarodni projekt, 1994. — 2002.), Hrvatska glazbena historiografija do 1945. godine (2006. –), Franjo Ksaver Kuhač (2010. — 11.).

Bila je povremeni vanjski suradnik Hrvatske televizije (1987. — 97., emisije o Lisinskom, Livadiću, Matzu, HGZ–u i dr.); autorica je nekoliko ciklusa emisija na III. programu Hrvatskoga radija (Iz glazbenih arhiva, 1989. — 91.; Iz glazbenih pismohrana, 99 emisija 1999. — 2004.; Glazba i grad, 2012. — 13. i dr.). Postavila je tridesetak izložbi s temama iz povijesti hrvatske glazbe u HGZ–u, Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, Klovićevim dvorima i Knjižnici HAZU.

Glavna područja istraživanja: povijest HGZ–a i glazbeni život Zagreba u 19. i 20. stoljeću, popisi djela hrvatskih skladatelja. Članica je Hrvatskog muzikološkog društva (članica Upravnog odbora 2007. — 10., 2013. –), Komisije za glazbene knjižnice Hrvatskog knjižničarskog društva (predsjednica 1999. — 2002.), Hrvatske udruge muzičkih knjižnica, arhiva i dokumentacijskih centara te studijske grupe Glazba i kulturne studije Međunarodnog muzikološkog društva.

Nagrade: Nagrada Josip Andreis Hrvatskog društva skladatelja za 2010. (zajedno s Evom Sedak), Nagrada Dragan Plamenac Hrvatskog muzikološkog društva 2013.

RADOVI. Knjige: Društveni orkestar Hrvatskoga glazbenog zavoda uz 55. godišnjicu njegove obnove (1954–2009), Zagreb, 2009; Glazbena topografija Zagreba od 1799. do 2010.: Prostori muziciranja i spomen–obilježja, Zagreb, 2012. — Studije i članci (izbor): Svjetovni zborovi Franje Dugana ml., Arti musices, 17/1986, 1, 75–100; First and Other Early Editions of Compositions by W. A. Mozart in the Library of the Croatian Music Institute in Zagreb,

u: OFF Mozart : glazbena kultura i »mali majstori« srednje Europe 1750.–1820., Zagreb, 1995, 91–110; List of Com

positions [Popis skladbi Rudolfa Matza, zajedno s Marijanom Pintar], u: Margery Enix: Rudolf Matz : Cellist, teacher, Composer, Ottawa, 1996, 189–277; Ladislav Šaban, čuvar arhiva HGZ–a,Kaj, 19/1996, 1–2, 79–82; Die Mozart–Rezeption in Kroatien, u: Musikgeschichte in Mittel– und Osteuropa, Mitteilungen der internationalen Arbeitsgemeinschaft an der technischen Universität Chemnitz, Heft 1, Chemnitz, 1997, 169–182; The Croatian Music Institute Concert Hall and Its Significance for the Music Life of Zagreb, u: Zagreb 1094–1994: Zagreb i hrvatske zemlje kao most između srednjoeuropskih i mediteranskih glazbenih kultura, Zagreb, 1998, 253–261; Glasbeni Zagreb v vojnih obdobjih 20. stoletja, u: Pota glasbe ob koncu tisočletja : dosežki, perspektive(Slovenski glasbeni dnevi), Ljubljana, 1998, 155–161; Notna izdanja Edition Slave (Slavenski izdavački zavod), Beč, u: Glazba, riječi i slike: svečani zbornik za Koraljku Kos, Zagreb, 1999, 127–144; A Meeting in Washington, u: Glazba, folklor i kultura : svečani zbornik za Jerka Bezića, Zagreb, 1999, 125–132; Fran Gerbič v Zagrebu, u: Gerbičev zbornik, Ljubljana, 2000, 17–30; Operne predstave učenika glazbene škole Hrvatskog glazbenog zavoda, u: Zbornik radova s Drugog međunarodnog muzikološkog skupa »Antonio Smareglia i njegovo doba«, Novigrad, 24.–25. rujna 1999., Novigrad, 2000, 213–222; Hrvaški glasbeni zavod v Zagrebu in Filharmonična družba v Ljubljani — primerjava in kontakti, u: Ob 300. obletnici ustanovitve Academiae philharmonicorum labacensium in 100. obletnici rojstva skladatelja Blaža Arniča, (Slovenski glasbeni dnevi), Ljubljana, 2001, 75–82; Otac i sin Fink — tragom zapisa o jednoj gitari, Gitara, 2001, 3, 21–24; Linking Peoples, Cultures and Arts through Family: Sofija Deželić and her Ancestors, u: Identität, Kultur, Raum: Kulturelle Praktiken und die Ausbildung von Imagined Communities in Nordamerika und Zentraleuropa, Wien, 2001, 141–152; Tamburica — hrvatski izvozni proizvod na prijelazu 19. u

20. stoljeće, Narodna umjetnost, 38/2001, 97–115, 2; Around the World With Croatian Tamburitza, u: Reverberations : Representations of Modernity, Tradition and Cultural Value in–between Central europe and North America, Frankfurt am Main, 2002, 113–124; Violina s izložbe, u: Glazba i baština: zbornik u čast Lovri Županoviću, Šibenik, 2002, 319–326; Hrvatski glazbeni zavod 1827–2002.,

u: Hrvatski glazbeni zavod 1827–2002., Zagreb, 2003, 11–37; Vsakih sto let novo — začetki operete in muzikala v Zagrebu, u: Glasbeno gledališče — včeraj, danes, jutri

100–letnica rojstva skladatelja Danila Švare, (Slovenski

glasbeni dnevi), Ljubljana, 2003, 248–254; Strauss in Zagreb, Die Fledermaus, Mitteilungen 18–19, Sonderheft, Oktober 2003, 91–97; Strauss i Hrvatska, Cantus, 2003, 120, 80–81; Americans in Croatian operetta and Musical Comedy, u: Ports of Call: Central European and North American Culture/s in Motion, Frankfurt, 2003, 211–220; Izvedbe Zajčevih bečkih opereta u Hrvatskoj u razdoblju 1865.–1918., u: Mladi Zajc/Young Zajc: Beč/Vienna 1862.

1870., Rijeka, 2003, 41–49 (hrv.), 147–156 (engl.); Popis skladbi Ferde Livadića Samoborskog, u: Ferdo Wiesner Livadić : Život i djelo, Zagreb, 2003, 131–290; Prilozi za biografiju Georga (Jurja) Karla Wisnera von Morgensterna, uoči 150. obljetnice smrti, u: Arti musices, 35/2004, 1, 47–61; Koncertni programi i plakati u zbirci arhivske građe Hrvatskoga glazbenog zavoda u Zagrebu 1852.–1918., Vjesnik bibliotekara Hrvatske, 28/2005, 3/4, 272–299; Upornost starih nesporazuma oko Vatroslava Lisinskog,

u: Ladislav Šaban, ostavština za budućnost : Zbornik radova sa Znanstvenog susreta u povodu 20. obljetnice smrtiakademika Ladislava Šabana održanog 26. rujna 2005. u Varaždinu, Varaždin, 2006, 63–74;Tragovi prisutnosti gitare u Zagrebu u 19. stoljeću, u: Ivan Padovec (1800– 1873) i njegovo doba : radovi s međunarodnog znanstvenog skupa održanog u Zagrebu i Varaždinu, Hrvatska, 28–30.

9. 2000., Zagreb, 2006, 17–25; Ostavština Božidara Kunca, u: Božidar Kunc. Život i djelo, Zagreb, 2007, 297–407; Tragom Beethovena u Zagrebu, Smotra, 5/2008, 9–10, 21–24 (hrv.), 25–29 (njem.); Što je 20. stoljeće donijelo Zagrebu? (Grad kao glazbeni organizam), u: Hrvatska glazba u XX. stoljeću, Zagreb, 2009, 395–406; HGZ–ov spomenar, u: Glazba prijelaza : svečani zbornik za Evu Sedak, Zagreb, 2009, 31–34; Operete Johanna Straussa ml. u Zagrebu do 1945., u: Musicologie sans frontieres = Muzikologija bez granica : svečani zbornik za Stanislava Tuksara, Zagreb, 2010, 461–470; From the Theatre to the Aristocratic Drawing–room: Locations of Opera and Operetta Performances in Zagreb, u: Glazbeno kazalište kao elitna kultura? Kulturološki diskurs o operi i opereti u 19. stoljeću, Zagreb, 2011, 97–106; Kud narodna vojska prođe… glazbeni Zagreb u doba nastajanja četiriju država u 20. stoljeću, u: Nova nepoznata glazba : svečani zbornik za Nikšu Gliga, Zagreb, 2012, 338–350; Zagrebački klub »Kvak« i glazba s posebnim osvrtom na razdoblje od osnutka 1879. do 1907. godine, Arti musices, 43/2012, 1, 3–44; From private to public: The Zagreb Club Kvak and music, Mousikos Logos, 2014, 1, http://m–logos.gr/issues/ i0001. Sažeci magistarskog rada: Bibliothek und Archivaliensammlung des Kroatischen Musikinstituts in Zagreb. 170 Jahre Pflege der kroatischen Musikkultur, u: Musikgeschichte in Mittel– und Osteuropa, Mitteilungen der internationalen Arbeitsgemeinschaft an der technischen Universität Chemnitz, Heft 2, Chemnitz, 1998, 130–134 i The Library and Collection of Archive Material of the Hrvatski glazbeni zavod (Croatian Music Institute) in Zagreb, Arti musices, 30/1999, 1, 123–132. Recenzije, prikazi, jedinice za leksikografska izdanja (Hrvatski biografski leksikon, Hrvatska enciklopedija, Oesterreichisches Musiklexikon, Die Musik in Geschichte und Gegenwart, The New Grove’s Dictionary of Music and Musicians). Publicistički članci u časopisima Oko, Vjesnik, Vijenac, HaGeZe, Cantus, Zagreb,moj grad. — UREDNIČKI RAD. Knjige:Glazba prijelaza: svečani zbornik za Evu Sedak , suurednici N. Gligo i D. Davidović, Zagreb, 2009; Blagoje Bersa: Dnevnik i Uspomene, priredila zajedno s

E. Sedak, Zagreb, 2010; Nova nepoznata glazba: svečani zbornik za Nikšu Gliga, suurednik D. Davidović, Zagreb, 2012. Izvršna urednica Sabranih djela Blagoja Berse (izdavač HGZ, knjige i notna izdanja, 2010–). — Časopisi: Članica uredništva glasila HGZ–a HaGeZe (1997–), članica uredništva časopisa Arti musices (2011–).

Kontakt

Tel: +385 1 4872 370
Fax: +385 1 4872 372
Berislavićeva 9, Zagreb
e-mail: info@hds.hr

Povratak na vrh