Bajuk, Lidija

Pregledaj djela autora

kantautorica, etnoglazbenica, književnica

(Čakovec, 23. studenoga 1965.)

Interes za hrvatsku tradicijsku kulturu stječe u gornjomeđimurskom zavičaju. Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje stekla je u Čakovcu, a glazbeno obrazovanje u Čakovcu (5 godina) i Varaždinu (3 godine). Studij medicine u Zagrebu napustila je nakon dvije godine. Razrednu nastavu diplomirala je 1988. na Višoj pedagoškoj akademiji u Čakovcu. U zagrebačkoj Nacionalnoj sveučilišnoj biblioteci doškolovala se za knjižničarku. Kao učiteljica i knjižničarka u međimurskim osnovnim školama radila je od 1988. sljedećih deset godina. U Zagreb je preselila 1998. godine, započevši trinaestgodišnju karijeru slobodne umjetnice — etnoglazbenice, kantautorice i književnice. Školske godine 2006./07. honorarna je urednica glazbene kulture u zagrebačkoj izdavačkoj kući Školska knjiga. Godine 2009. diplomirala je etnologiju i antropologiju te upisala poslijediplomski studij hrvatske kulture na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 2012. godine zaposlena je kao asistentica na projektu Hrvatska nematerijalna kulturna baština, društveni identiteti i vrijednosti Hrvatske zaklade za znanost i obrazovanje u Institutu za etnologiju i folkloristiku u Zagrebu.

Jedna je od utemeljiteljica suvremene hrvatske etno scene 1994. godine. Uglazbljuje vlastite stihove i stihove hrvatskih pjesnika, obrađuje i javnom izvedbom podsjeća na manje poznate i zanemarene hrvatske tradicijske napjeve. Sklada i pjeva za film i kazalište, surađuje s drugim glazbenicima, s ekološkim i humanitarnim udrugama, s kulturnim i obrazovnim institucijama. Okušala se kao scenaristica u etnološkim tv–emisijama Priča o žveglici i Ekologija duha, ekologija pamćenja 1996. godine. Do 2014. u Hrvatskoj i inozemstvu održala je devetsto glazbenih i književnih nastupa. Od 2000. povremena je voditeljica vlastitih etno–edukativnih radionica Istočno od Sunca i zapadno od Mjeseca za djecu, Jako veseli bend za tinejdžere i Zlatna grana za odrasle. Potakla je, osmislila i suorganizirala terenska etnografska istraživanja o pučkoj pobožnosti, predajnoj etnobaštini i obredno– običajnim napjevima u Međimurju, kalničkom kraju, Cetinskoj krajini, na Dugom otoku (Sali) i u Dubrovačkom primorju, također i stručno– znanstvene skupove u Međimurju i Zagrebu te festival u Vrpolju i Čačvini. Bila je stručnom suradnicom 48. Međunarodne smotre folklora — Međimurska baština 2014. godine. U Čakovcu je 2007. osnovala Udrugu Matapur. Potakla je uvrštavanje međimurske popevke na Listu zaštićenih nematerijalnih dobara RH i osnivanje Centra nematerijalne kulture Međimurja (CENEKUM).

Članica je Društva hrvatskih književnika (od 1994.), Hrvatskog društva skladatelja (od 2007.), Hrvatskog etnološkog društva (od 2010.).

Nagrade: Glazbene: 3. nagrada, Festival akustične muzike Jugoslavije Famus, Sivac (1987.); nagrada za najboljeg izvođača etnoglazbe, Radio Donat FM, Zadar (1997.); nagrada novinara za etnoglazbu, POP Media Festival 1998, Karlovac (1998.); 3. nagrada, Festival dalmatinske pisme, Kaštel Kambelovac (1999.);Večernjakova ruža za najboljeg etnoglazbenika (2001.); Diskografska nagrada Porin za najbolju folklornu pjesmu Sve su ruže povehnule (2006.); nagrada za najbolje stihove, Svečanosti kajkavskih popevki, Krapina (2006.); MEF 2010 za doprinos hrvatskoj glazbi (2010.); 2. nagrada, 19. međunarodni festival folklora Hucula, Kosiv, Ukrajina (2011.). — Književne: 1. nagrada, Susret mladih pjesnika i recitatora, Poznanovec (1989.); 1. nagrada Goran za mlade pjesnike za pjesničku zbirku Besput, Goranovo proljeće, Lukovdol/Zagreb (1991.); Zlatna plaketa Grb grada Čakovca za promicanje Međimurja u glazbi i književnosti (1998.); Nagrada Josip Sever za pjesničku zbirku Vučica, Zagreb (1999.); Nagrada Fran Galović za najbolje djelo zavičajne tematike, Koprivnica (1999.).

DJELA: Audio–izdanja (važnije kompilacije i samostalna izdanja): Ethno Ambient Live/Arhaične pjesme iz Hrvatske, 1995.; Ethno Ambient Live/Salona 98, 1998.; Ethno Ambient Croatia, 2008.; Anima Croatica, 2006.; New World Vol. 1, Triskell Record, Belgija, 2006.; Zora– djevojka, 1997.; Kneja, 1999.; Tira les, 2001.; Luna, 2005.; Zipčica, 2010.; Matapur, 2012. — Scenska i filmska glazba: Jer bez tebe nema mene…, (kor. B. Novković), 1998.; Transatlantik, igrani film (red. M. Juran), 1998.; Jezičina, monodrama (V. Knezović i B. Glumac), 2000.; Duga, kazališna predstava Dubravke Crnojević–Carić, 2003.; Kneja, kazališna predstava Dubravke Crnojević– Carić i Kazališta mladih Osijek, 2004.; Kneja, plesna koreografija Darka Brkljačića, 2004.; Ušće Mure — hrvatska Amazona, dokumentarni film (G. Šafarek), 2012.; Kneja, kazališna predstava u 5 činova Vlaste Godec, 2012.; Novo nebo i nova zemlja, dokumentarni film (o likovnoj umjetnosti M. Potočkog i F. Matešina), 2012. — Knjige poezije: Osmijeh je moja najbolja obrana, Čakovec, 1991.; Besput, Zagreb, 1992.; Razgovor s tišinom, Čakovec, 1995.; Vučica, Zagreb, 1999.; Sandale na vodi, Šenkovec, 2000.; Pipilotine pjesme, Zagreb, 2004.; Papirnati brod, Zagreb, 2013. — Knjige proze: Z mojga srca ružica, Čakovec, 1995.; Kneja. Zagreb, 1999.; Kneja, vilinska šuma, Zagreb, 2002. — Znanstveni radovi: Moj božiću Svarožiću, lunaj le!, u: PINTARIĆ, A. (ur.), Život i djelo(vanje) Ivane Brlić–Mažuranić, zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa, Zlatni danci 6, Osijek, 2004., str. 41–67; U potrazi za izgubljenim (koautor

G. Jembrih), Hrvatsko zagorje 1–4, Zagreb, 2011.; Perje i pandže zmed Mure i Drave, u: MAJNARIĆ, S./ZARADIJA KIŠ, A. (ur.), Književna životinja. Zagreb, 2012.; Nad Peklom med vodami do Železne gore i Per(n)jaka, Poznańskie Studia Slawistyczne 3, Poznań, 2012.; Magija i prežici vračarstva u hrvatskim tradicijskim vjerovanjima i postupcima s rodiljom, Ethnologica Dalmatica 19, Split, 2012.; Prežici starovjernih kozmogonijskih i drugih mitskih predodžaba na primjerima hrvatskih čakavskih ihtioloških dijalektalizama, Hrvatski dijalektološki zbornik, 18, Zagreb, 2013.; Tko je lijepa Mara u hrvatskome usmenom pjesništvu, u: KAPITANOVIĆ, V. (ur.), Kultovi, mitovi i vjerovanja u Zagori, zbornik, Šibenik / Split, 2013., str. 175–193.; Ususret etnomuzikološkim usporedbama tradicijskih napjeva iz Međimurja i drugih hrvatskih područja s tradicijskim napjevima Ukrajine, u: POGRANYČNYJ, V. (ur.) Etnogeneza Hrvata i Ukrajina. Drogobyč/Zagreb, 2013., str. 110–142; Hrvatski tradicijski napjevi Međimurja na tragu Havelockovih kognitivno–lingvističkih koncepata, Anafora, 1, Osijek, 2014., str. 13–35; Obredni ples na Sunčevu tragu ognjene konjare, Hrvatska kajkavska tradicijska glazba., Lopatinec: Udruga Matapur, Zagreb 2014. —Stručni radovi: Kako je Lado dobio ime?, u: Lado — hrvatsko nacionalno blago 1949. — 2009. — monografija (suautorstvo), Zagreb, 2009.; Hrvatska tradicijska glazbena baština iz Međimurja i odgojno–obrazovne institucije, u periodici HKK 2010. Čakovec: MH, 2010.; Životopis Marije Tuksar, u knjižici audio–albuma Marija Tuksar: Sunčani glas iz davnina. Lopatinec: Udruga Matapur, 2010.; Zipčica — hrvatski božićni napjevi, u knjižici vlastitog audio–albuma Zipčica, Interpublic, Zagreb, 2011.; Matapur — Hrvatska prirodna i kulturna baština Međimurja, Udruga Matapur, Lopatinec, 2012.; Tradicijska glazba Slavonije, u Slavonija, zlatno srce Hrvatske — Povijest Slavonije od antike do XX. stoljeća, knjiga druga B. Mimice, Dušević & Kršovnik, Rijeka, 2012.; Međimurska popevka na Listi zaštićenih nematerijalnih dobara RH, Ministarstvo kulture RH, 2013.; Hrvatska etnoglazba i međimurska tradicijska glazba, 48. Međunarodna smotra folklora — Međimurska baština, katalog, Zagreb, KDZ, 2014.; Međimurska tradicijska glazbala, u: O hrvatskoj tradicijskoj glazbi Međimurja i oko nje, katalog izložbe, Zagreb: EM, IEF, KD — Lopatinec: Udruga Matapur, 2014.; Vesta-Festa — Festival ženskoga tradicijskog glazbovanja. Trilj: KD Trilj — Zagreb: IEF, HRZZ — Lopatinec: Udruga Matapur,(2014). — Recenzije i prikazi: Međimurske bajke, predaje i vjerovanja, u: HKK 1998. Čakovec: MH, 1997.; Pozoj — međimurski zmaj, u: Ako 3. Čakovec, 1998.; Nigdar nej se bez mene zeleniti u: Međimurje, zemlja između voda S. Goluba, Čakovec: SPRUD, 2003.; Muza zna pjevati u: Teta Liza, život protkan pjesmom Z. Čituš Čižmešije i S. Goluba, Čakovec: SPRUD, 2003.; Einige Mythische Symbole in Kroatischen Volksliedern, Most/The Bridge 1–2, Zagreb, 2004.; Zavičaj kao slagalica, u: Izazov tradicijske kulture, svečani zbornik za Zoricu Vitez, Zagreb, 2007.; Goransko šumospoznavanje u; Šumospoznavanje D. Grgurića, Rijeka: MH, 2007.; Cinkuši: Zeleni kader — arbitraža u: Bez rocka trajanja

A. Jurkasa, Zagreb: Znanje, 2010.; Pjesma kao talisman,

u: Triljski most 6. Trilj: KD Trilj, 2011.; Dugovječne vjetrovite priče s obronaka Medvednice i Samoborskog gorja, u: Sjeverozapadni vjetar Z. Bašića, Zagreb: Planetopija, 2011.; Dugovječne Mjesečeve priče s obronaka Medvednice i Samoborskog gorja, u: Mjesečeve sjene u knjizi Z.

Bašića, Zagreb: Planetopija, 2013.; Udruga Matapur: od etnografskih terenskih istraživanja i internetskih stranica do ustanove nematerijalne kulture Međimurja, u: Marulić 6, Zagreb: HKD sv. Jeronima, 2013.; Od etnografskih terenskih istraživanja Udruge Matapur do zaštite hrvatskih tradicijskih napjeva Međimurja, u: HKK 2014., Čakovec: MH, 2013.; Izložba »O hrvatskoj tradicijskoj glazbi Međimurja i oko nje«, u: O hrvatskoj tradicijskoj glazbi Međimurja i oko nje, katalog izložbe, Zagreb: EM, IEF, KD — Lopatinec: Udruga Matapur, 2014.; Predavanje i radionica »Zlatna grana«, u: 48. Međunarodna smotra folklora — Međimurska baština, programska knjižica i u: O hrvatskoj tradicijskoj glazbi Međimurja i oko nje, katalog izložbe, Zagreb: EM, IEF, KD — Lopatinec: Udruga Matapur, 2014.; Međunarodna smotra folklora 2014. u Zagrebu — Međimurska baština, u: HKK 2015. Čakovec: MH, 2014. — Udžbenici i priručnici: FA, udžbenik GK za 4. r. u OŠ, Zagreb: ŠK, 2007.; SO, udžbenik GK za 5. r. u O,. Zagreb: ŠK, 2007.; FA, priručnik GK za 4. r. u OŠ, Zagreb: ŠK, 2007.; SO, priručnik GK za 5. r. u OŠ, Zagreb: ŠK, 2007.; LA, priručnik GK za 6.

r. u OŠ, Zagreb: ŠK, 2007.; Po dragome kraju, poglavlje u FA, udžbenik GK za 4. r. u OŠ, Zagreb: ŠK, 2007.; Po dragome kraju, poglavlje u LA, udžbenik GK za 6. r. u OŠ, Zagreb: ŠK 2007. — Urednički rad: Vidović, K.

B. Magdalenić. FA, udžbenik za glazbenu kulturu u 4.
r.
OŠ, Zagreb: ŠK, 2007.; Vidović, K. — B. Magdalenić. LA, udžbenik za glazbenu kulturu u 6. r. OŠ, Zagreb: ŠK, 2007.; Marija Tuksar: Sunčani glas iz davnine, audio–album. Lopatinec: Udruga Matapur, 2011.; L. Bajuk — Ž. Petrović Osmak: Izložba »O hrvatskoj tradicijskoj glazbi Međimurja i oko nje«, katalog, Zagreb: EM, IEF, KD
Lopatinec: Udruga Matapur, 2014.; I. Miholić — L. Bajuk. Hrvatska kajkavska tradicijska glazba, zbornik, Zagreb: IEF — Lopatinec: Udruga Matapur, 2014.; Na bregima, med vodami — na tragu mitske, povijesne i kulturne baštine Gornjeg Međimurja, zbornik, Lopatinec: Udruga Matapur, 2014.; Podravska pjevanka Zlatka Špoljara, monografija, Lopatinec: Udruga Matapur, 2015.

Kontakt

Tel: +385 1 4872 370
Fax: +385 1 4872 372
Berislavićeva 9, Zagreb
e-mail: info@hds.hr

Povratak na vrh