Babić Siriščević Mirjana

Pregledaj djela autora

(Karlovac, 8. travnja 1956.)

Diplomirala je na Muzičkoj akademiji u Zagrebu na Odjelu za kompoziciju i glazbenu teoriju 1978., a godinu dana kasnije i na Odjelu za glasovir. Magistrirala je 1989. na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu pod mentorstvom prof. Vlastimira Peričića, a doktorirala 1996. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu pod mentorstvom akademika Nikše Gliga.

Pedagoškim radom počinje se baviti još za vrijeme studija u Zagrebu — od 1978. do 1980. predaje glasovir na Muzičkoj školi Josip Slavenski. Godine 1980. vraća se u Split gdje radi kao profesorica teorijskih predmeta (solfeggio, harmonija, polifonija) na Srednjoj glazbenoj školi Josip Hatze, a 1982. prelazi na Fakultet prirodoslovno–matematičkih znanosti i odgojnih područja Sveučilišta u Splitu, Odsjek za glazbenu kulturu, kao asistentica akademika Rubena Radice. Nakon stjecanja magisterija znanosti postaje predavačica na istom Fakultetu; od 1997. je docentica na Umjetničkoj akademiji Sveučilišta u Splitu, od 2004. izvanredna profesorica, od 2008. redovita profesorica, a od 2013. redo-vita profesorica u trajnom zvanju. Od listopada 1999. do listopada 2001. pročelnica je Odsjeka za glazbenu kulturu, a od 2001. do 2005. te od 2009. do 2013. prodekanica Odjela za glazbenu umjetnost. Jedna je od inicijatora osnivanja i autorica opsežnog elaborata i studije izvodljivosti Odsjeka za kompoziciju i glazbenu teoriju na Umjetničkoj akademiji u Splitu; odsjek je otvoren 2001./2002. akademske godine. Trenutno je pročelnica Odsjeka za kompoziciju i glazbenu teoriju.

Od srpnja 2005. započinje suradnju sa Sveučilištem u Mostaru, gdje s nekolicinom kolega pokreće studij Glazbene kulture.

Od 1994. kontinuirano se bavi znanstvenim radom. Predmet njezinog interesa je ponajviše glazba XX. stoljeća, ponajprije opusi hrvatskih skladatelja; znanstvenoistraživački projekt pod nazivom Riječ kao ishodište jezika glazbe kojeg je nositeljica, vezan je upravo uz ovo područje. Prije desetak godina započinje i vrlo živu stručnu djelatnost, dajući na različite načine svoj doprinos u više glazbenih manifestacija u Splitu i okolici. Članica je Stručnog povjerenstva za izbor najbolje nove skladbe Festivala mandolinista Mandolina Imota (od 1997.) i Festivala dalmatinskih klapa u Omišu (od 2000). Sudjeluje i u projektu Cro patria (od 1998.) kao članica Programskog povjerenstva i Stručnog prosudbenog vijeća za ocjenu novih skladbi. Autorica je niza stručnih članaka u okviru izdavačke djelatnosti spomenutih manifestacija (recenzije i pogovori u zbirkama skladbi), te brojnih osvrta i pregleda u dnevnom tisku. Sudionica je okruglih stolova i stručnih emisija na Radio Splitu te recenzentica znanstvenih knjiga, udžbenika, umjetničkih projekata i CD–ova. U okviru njezina pedagoškog rada na Umjetničkoj akademiji posebno je važan i opsežan angažman vezan uz mentorstvo na diplomskim radnjama studenata Odsjeka za glazbenu teoriju i Odsjeka za glazbenu kulturu. Mentorica je na više od dvadeset diplomskih i magistarskih radnji od kojih su neke i tiskane. Također je mentorica na doktorskom studiju muzikologije Filozofskog fakulteta u Zadru te mentorica i predavačica na doktorskom studiju etnomuzikologije Umjetničke akademije u Splitu. Članica je Matice hrvatske, Hrvatskog muzikološkog društva, Hrvatskog udruženja glazbenih teoretičara i Hrvatskog društva skladatelja. Bila je i članica Područnog vijeća za humanističke znanosti.

Nagrade: Nagrada HAZU (2002.); brojna priznanja i zahvalnice za doprinos i suradnju na lokalnim festivalima i smotrama.

RADOVI: Knjige: Teorije intervalskih napetosti i njihova primjena na modalitetnu, tonalitetnu i harmoniju sastavljenih modusa, Split — Zagreb: Umjetnička akademija — MIC Koncertne direkcije, 2001.; Bašćinski glasi — knjiga 8 (ur.), Split — Omiš: Umjetnička akademija — Centar za kulturu, 2004.; 13. susret glazbenih akademija Mediterana

13. Encounter of Mediterranean Music Schools (ur.), Split: Umjetnička akademija, 2004. Govorno sviranje u djelima Rubena Radice, Zagreb: HDS/Cantus d.o.o., 2006. — Znanstveni radovi u časopisima i zbornicima: Dekafonijski sustav Silvija Bombardellija, Bašćinski glasi (Omiš), 1994., str. 187 — 196; Frano Parać — »Muzika za orkestar« — Sintetiziranje zadanih elemenata u koordinatama postmoderne, Bašćinski glasi (Omiš), 1994., str. 245
260; Tradicija i postmoderna, Društvena istraživanja (Zagreb), 1996., str. 205 — 227; Ruben Radica: Dvanaest harmonijskih izraza korala »Herzlich tut mich verlangen«, Bašćinski glasi (Omiš), 1996., str. 141 — 171; Am-fore — »Glazba mediteranskog pejzaža«, Bašćinski glasi (Omiš), 1997., str. 149 — 168; Harmonija u skladateljskom opusu Josipa Miroševića, Bašćinski glasi (Omiš — Split), 1998., str. 29 — 53; Prijedlog za vrednovanje harmonijske komponente u okviru atonalitetne glazbe XX. stoljeća,

Zbornik 2. međunarodnog simpozija »Muzika u društvu«

(Sarajevo), 2000., str. 93 — 105; Prozodijska svojstva riječi kao ishodište jezika glazbe, Bašćinski glasi (Omiš — Split), 2004., str. 31 — 47; Sinteza stilova u skladateljskom opusu Stjepana Šuleka s motrišta polifone forme, u: Eva Sedak (ur.) Zbornik znanstvenog skupa »Između moderne i avangarde. Hrvatska glazba 1910. — 1960.« Zagreb, Hrvatsko muzikološko društvo, 2004., str. 99 — 124; Tradicija i avangarda, Društvena istraživanja, 69–70/2004., str. 219

— 239; Glazbeni jezik Prazora Rubena Radice, u: Mirjana Siriščević (ur.): Zbornik međunarodnog simpozija XIII. susreta glazbenih institucija Mediterana, Split, Umjetnička akademija, 2004., str. 33 — 46, str. 91 — 105 (prijevod na engleski); Igra eteričnih boja, Susreti generacija, 42. Glazbena tribina, Pula, 2005., str. 15–17; Antun Dobronić: Pjesme neostvarene ljubavi, Arti musices, 2, 2005., str. 247 — 263; Harmonija u IV. klavirskoj sonati Božidara Kunca, u: Koraljka Kos — Sanja Majer–Bobetko (ur.): Božidar Kunc (1903. — 1964.) život i djelo. Radovi s muzikološkog skupa održanog u Zagrebu, 20. — 22. studenoga 2003., Zagreb, Hrvatsko muzikološko društvo, 2007., str. 105–123; Milo Cipra: Peti gudački kvartet, u: Nikša Gligo (ur.): Zbornik radova s muzikološkog simpozija održanog u povodu 100. obljetnice rođenja Ivana Brkanovića, Mila Cipre i Borisa Papandopula u Zagrebu, 17. — 18. studenoga 2006, Zagreb, HAZU, 2008., str. 93–112; Elementi kontinuiteta u djelima splitskih skladatelja Silvija Bombardellija, Rubena Radice, Frane Paraća i Olje Jelaske, u: Jelena Hekman (ur.): Hrvatska glazba u XX. stoljeću (Zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog u palači Matice hrvatske 22.

— 24. studenoga 2007.), Zagreb: Matica hrvatska, 2009., str. 53 — 74; Josip Kaplan: Introduzione, passacaglia e finale,

u: Diana Grgurić, Mirna Marić (ur.): Josip Kaplan (1910.– 1996.), (Zbornik radova sa znanstvenog skupa u povodu

100. obljetnice rođenja Josipa Kaplana održanog u Rijeci

23. listopada 2012.) , Viškovo: Ustanova »Ivan Matetić Ronjgov«, 2012., str. 117–141; Splitske glazbene impresije: Sfinge, Tamariska, (koautor doktorand Vito Balić), u: Dalibor Davidović, Nada Bezić (ur.): NOVA NEPOZNATA GLAZBA, Svečani zbornik za Nikšu Gliga, Zagreb, DAF, 2013., str. 191–200; Petar Bergamo: Gudački kvartet, polifoni postupci i polifoni oblici, Bašćinski glasi, Split, Umjetnička akademija, 2013., str. 153–179; Teorijske pretpostavke stvaranja smjernica usustavljenja glazbenog materijala kao polazišta kreativnog kompozicijskog transfera, (koautorica dr.sc. Davorka Radica), Zbornik 8. međunarodnog simpozija »Muzika u društvu« (održanog u Sarajevu od 8. do

11. studenog 2012.), Sarajevo, Muzikološko društvo BiH, 2014., str. 161–188. — Recenzije i promocije knjiga i udžbenika: Nikola Buble, Amatersko zborsko pjevanje u gradu Trogiru, Split: Umjetnička akademija u Splitu — Centar za kulturu Omiš, 2000.; — Anči Leburić, Renata Relja, Tina Božić, Disko generacija: sociološka istraživanja noćne zabave mladih, Split: Sveučilište u Splitu Filozofski fakultet, 2006.; Goran Sučić, Odraslo djetinjstvo, Zagreb: Ministarstvo kulture, 2002.; Davorka Radica, Ritamska komponenta glazbe 20. stoljeća, Split: Umjetnička akademija Sveučilišta u Splitu, 2011. Leon Stefanija, Metode analize glazbe, riječ o knjizi u Allegro, Split, 2011.; Lada Duraković, Sabina Vidulin, Metodički aspekti obrade muzikoloških sadržaja, Mediji u nastavi glazbe, Pula: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Odjel za glazbu, 2012.; Snježana Dobrota, Uvod u suvremenu glazbenu pedagogiju, Split: Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, 2012.

Kontakt

Tel: +385 1 4872 370
Fax: +385 1 4872 372
Berislavićeva 9, Zagreb
e-mail: info@hds.hr

Povratak na vrh