Andreis, Josip

Browse author's works

muzikolog

(Split, 19. ožujka 1909. — Zagreb, 16. siječnja 1982.)

U Zagrebu diplomirao na Filozofskom fakultetu (talijanski, francuski) i završio studij na Muzičkoj akademiji. God. 1931. — 41. gimnazijski profesor u Šibeniku, Splitu i Herceg Novom, zatim u Zagrebu, gdje je od 1945.–72. bio profesor i dugogodišnji pročelnik Muzikološkog odsjeka na Muzičkoj akademiji. Redoviti član JAZU. God. 1952.–53. i 1955.–56. predsjednik DSH. Bio je prvi predsjednik Muzikološkog zavoda Muzičke akademije u Zagrebu, utemeljenog 1967. godine.

Nagrade: Nagrada grada Zagreba (1969.); Republička nagrada za životno djelo (1975.).

RADOVI. Knjige: Povijest g1azbe, 1942.; Uvod u glazbenu estetiku,1944.; Hector Berlioz, 1946., 1950.; Historija muzike, 3 sv., 1951.–54. (II. izdanje u 2 sv.,1966.); Hrvatski glazbeni zavod kroz 125 godina svog postojanja, 1952.; Razvoj muzičke umjetnosti u Hrvatskoj, u Historijski razvoj muzičke kulture u Jugoslaviji, 1962.; 140 godina Hrvatskog glazbenog zavoda, 1967.; Vječni Orfej. Uvod u muzičku umjetnost, 1968.; Povijest glazbe, 4. sv. 1974.–76.; Music in Croatia, 1974. (II. dopunjeno izd. 1982.); Iz hrvatske glazbe. Studije i članci, 1979. Studije i članci (izbor): Glasovirske skladbe Božidara Kunca, Sv. Cecilija, 1942., 3–4; Doživljaj glazbenog djela, Hrvatska pozornica, 1943.–44., 9; Vatroslav Lisinski, Zvuk, 1955., 1; Jakov Gotovac, Mogućnosti, 1957., 7–8 (također i separat); Rezultati i zadaci muzičke nauke u Hrvatskoj, Rad JAZU, 1965., 377; Music in Croatia down to the End of the Nineteenth Century, Zvuk, 1967., 77–78; Pozabljeni nokturno Ferda Livadića, Muzikološki zbornik, 1968., IV; Umjetnički put Mila Cipre, Rad JAZU, 351, 1969.; Albertijev »Dijalog« (O 350–godišnjici objavljivanja), Arti musices, 1969., 1; Musicology in Croatia., ibid., Special Issue, 1970; Ivan Lukačić i njegova umjetnost. Uvodna studija za izdanje »Ivan Lukačić, 16 moteta«, 1970; Dubrovnik u povijesti glazbe, Sv. Cecilija, 1970., 2–4; Prvi muzički časopisi u Hrvatskoj, Arti musices, 2, 1971. ; Muzikologija u Hrvatskoj u razdoblju 1966.–1973. Ostvarenje i zadaci, Arti musices, 1974., 5; Ivo Parać. Život i djela, Rad JAZU, 1978., 377; Muzikologija. u Hrvatskoj u razdoblju 1973.– 1978., Rad JAZU, 1980., 385. — Izdanja: Yugoslav Music, 1959. (sa S. Zlatićem); Muzička. enciklopedija, 2. sv.

(1. izd.), 1958.–63.; Rad JAZU: 337, 1965.; 351, 1969.; 377, 1978.; Arti musices, 1–2, 1969.–71. i posebno izd. na engleskom jeziku, 1970; Šesnaest moteta iz zbirke »Sacrae cantiones« Ivana Lukačića, 1970. Objavljivao glazbene kritike i prevodio s francuskog i talijanskog jezika.

Contact

Tel: +385 1 4872 370
Berislavićeva 9, Zagreb
e-mail: info@hds.hr

Povratak na vrh