16.05.2014

Boris Papandopulo / Berislav Šipuš

Marko Letonja, dirigent / Zbor i Simfonijski orkestar HRT-a / Marija Kuhar Šoša, sopran, Martina Gojčeta Silić, alt, Dejan Maksimilijan Vrbančić, tenor, Luciano Batinić, bas

Tonči Bilić, dirigent / Zbor i Simfonijski orkestar HRT-a / Kristina Kolar, mezzosopran, Stjepan Franetović, tenor, Siniša Hapač, bas, Lela Kaplowitz, glas 

Berislav Šipuš, dirigent / Zbor HRT-a, Cantus Ansambl / Monika Cerovčec, sopran, Martina Gojčeta Silić, alt, Domagoj Dorotić, tenor, Berislav Puškarić, bas 

Boris Papandopulo: Osorski rekvijem
Boris Papandopulo: Osorski misterij
Berislav Šipuš: Osorski plač

Koncertna snimka s 37. Osorskih glazbenih večeri (2012.) – prva integralna izvedba

Na poticaj osnivača i ravnatelja Osorskih glazbenih večeri, Daniela Marušića skladao je Boris Papandopulo dva dijela zamišljene trilogije, koja se trebala sastojati od kompozicija Osorski rekvijem, Osorski misterij i Plač puka osorskoga. Smrću Borisa Papandopula 1991. godine bilo je prekinuto stvaranje Osorske trilogije. Da ta zamisao ipak ne bi bila napuštena, predao je Daniel Marušić skladatelju Berislavu Šipušu 2007. godine skupljenu dokumentaciju, tekstove i glazbenu građu, animirajući ga da sklada treći dio trilogije. Nastalo je djelo Osorski plač, za soliste, mješoviti zbor i komorni ansambl. Skladbu je autor posvetio uspomeni na Daniela Marušića. Hrvatska glazbena baština velikih oratorijskih opusa obogaćena je ostvarenjima u kojima se ogleda skladateljsko majstorstvo koje polazi od glazbenih prauzora i iskonske inspiracije riječju potekle s hrvatskoga tla.

http://www.cantus.hr/infonaslova.php?id=658

Kontakt

Tel: +385 1 4872 370
Fax: +385 1 4872 372
Berislavićeva 9, Zagreb
e-mail: info@hds.hr

Povratak na vrh