16.05.2014

Berislav Šipuš: Les Nuits

Na ciklusu preludija pod zajedničkim naslovom Les Nuits radio je Berislav Šipuš punih deset godina (1989. – 1999.). Godine 2000. objavljena je na kompaktnome disku “čista” verzija ciklusa, tj. samo s naslovima svakog preludija na engleskom i francuskom jeziku, koji ne referiraju jasno ni na kakav pjesnički predložak. Na 35. samoborskoj glazbenoj jeseni 2010. godine praizvedena je nova verzija Les Nuits. Preludije je elektronički obradio Krešimir Seletković, a svakome je preludiju, uz pomoć recitatora, pridodana po jedna pjesma u prijevodu na hrvatski, dok su četvorica članova grupe CONTRA opremila svojim slikama prostor izvedbe (Galeriju Prica). Sada je pred nama još jedna verzija koju likovno interpretira osam članova grupe CONTRA. I slike su opet naslovljene slobodno asocijativnim naslovima preludija iz prve verzije ciklusa, a recitator posreduje iste stihove koje je skladatelj pridodao drugoj verziji.
Glazbeno-pjesničko-grafička mapa Les Nuits sadrži:
– notno izdanje ciklusa Les Nuits, sedam preludija za klavir Berislava Šipuša
– nosač zvuka s izvedbama Šipuševih preludija (Katarina Krpan, klavir), poezije i proze odabranih autora (Rene Medvešek) te elektronikom Krešimira Seletkovića
– osam grafika autora grupe CONTRA u svilotisku (Petar Ujević, Željko Mucko, Goran Petrač, Vladimir Blažanović, Davorin Radić, Vladimir Meglić, Velimir Rački, Tihomir Lončar)
– tekstove odabrane poezije i proze (Cesare Pavese, Jure Kaštelan, Maxence Fermine, Josip Pupačić, Vasko Popa, Charles Baudelaire, Antun Branko Šimić) na izvornim jezicima

http://www.cantus.hr/infonaslova.php?id=650

Kontakt

Tel: +385 1 4872 370
Fax: +385 1 4872 372
Berislavićeva 9, Zagreb
e-mail: info@hds.hr

Povratak na vrh