07.07.2023

33. Međunarodna tribina kompozitora – Beograd, listopad 2024.

Udruženje kompozitora Srbije
33. Međunarodna tribina kompozitora
Beograd, listopad 2024.

POZIV za slanje partitura

Kompozicije koje se predlažu trebaju biti napisane za sljedeće sastave:

 1. gudački orkestar (5/4/3/2/1) ili gudački orkestar (5/4/3/2/1) i solo harmoniku
  Trajanje do 12 minuta
 2. ženski zbor
  Trajanje do 10 minuta
 3. ansambl po izboru od 1 do 9 instrumenata, s ili bez elektronike
  Trajanje do 10 minuta

Ponuđeni instrumenti: blok flauta, flauta/piccolo/alt flauta, oboa, klarinet/bas klarinet, fagot, rog, truba, trombon, gitara, harfa, klavir, čembalo, harmonika, udaraljke, glas: sopran, mezzosopran, bariton, 1. i 2. violina, viola, violončelo, kontrabas

 1. solo orgulje, harfu, gitaru, harmoniku ili kombinaciju nekih od ovih instrumenata
  Trajanje do 10 minuta

 

Natječaj nije anoniman.
Prijava kompozicija je besplatna.
Jedan autor može se prijaviti u različitim kategorijama. Nije moguće prijaviti više od dvije skladbe.
Prema Statutu Tribine mogu se predlagati djela nastala tijekom prošle tri godine.
Pravo predlaganja imaju autori, izvođači, udruženja i nacionalna autorska društva.

Prilikom prijave dostaviti:
1. partituru
2. snimku (ukoliko je dostupna)
3. kratku biografiju, do 150 riječi
4. bilješku o skladbi, do 150 riječi

 

Autori odabranih skladbi imaju obavezu dostaviti kompletan materijal za izvođenje, koji podrazumijeva:
1) dionice
2) eventualne elektronske realizacije (za elektroakustičke kompozicije)
3) fotografiju
4) biografiju (do 150 reči)
5) bilješku o skladbi (do 150 reči)

 

Prijave slati na email tribina.kompozitora@composers.rs
ili na adresu:
Udruženje kompozitora Srbije
Mišarska 12-14, 11000 Beograd, Srbija

Rok prijave je do 31. listopada 2023. godine.
Za prijave koje se šalju poštom validan je poštanski pečat sa datumom slanja pre isteka navedenog roka.

Ukoliko se materijal šalje online, posljednji dan za prijem je 31. listopad 2023. godine, ali potrebno je osigurati da materijali budu dostupni za preuzimanje do kraja veljače 2024. godine (materijal postaviti na soundcloud, youtube, dropbox itd, ne slati putem wetransfera).
Poželjno je prijave slati putem elektronske pošte.

 

Izvorni tekst natječaja pronađite na linku: https://composers.rs/?p=8017#more-8017

 

Contact

Tel: +385 1 4872 370
Berislavićeva 9, Zagreb
e-mail: info@hds.hr

Povratak na vrh